Kruszarki

Niemalże przy jakiejkolwiek budowie jednym z najważniejszych materiałów jest beton. Materiał ten powstaje na skutek spojenia i potem stwardnienia mieszanki betonowej (kruszywo pozytyw cement atut woda). Maszyny budowlane biorące udział w tej produkcji to zwłaszcza przeróżnego typu betoniarki i przesiewacze. Sprzyjają one do mieszania czynników, tj. cementu, piasku i wody w celu uformowania stosownego betonu. Schematyczne maszyny tego rodzaju przypominają swoim kształtem bęben, obracający się, przez co masa wewnątrz zostaje dokumentnie wymieszana. Ta machina budownicza jest nieoceniona, przedtem wypada było ręcznie wzburzać składniki do uformowania betonowej masy. Potem masa betonowa zostaje przetransportowana na miejsce budowy. Maszyna budownicza, jaka wykonuje tą czynność, jest gigantyczna betoniarka zainstalowana na platformie samochodu ciężarowego. Pojazdy takie zwane są potocznie betonomieszarkami. Są umeblowane w ulubiony, zamknięty bęben obracający się wokół własnej osi. W takim pojeździe ma obowiązek być zawsze możliwość pompowania betonu.